VIII Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa, Nysa, 20-30.07.2021r.

Polish Cello Quartet już ósmy raz zaprasza młodych wiolonczelistów na kurs do Nysy. W ostatnich dniach lipca wiolonczelowa młodzież będzie mogła pracować pod okiem i uchem znakomitych profesorów: Nysę odwiedzi Julius Berger, Jelena Očić, Alexander Ramm, Stephan Braun, no i oczywiście członkowie Polish Cello Quartet – Adam Krzeszowiec, Krzysztof Karpeta, Czytaj dalej…