O nas

Kurier muzyczny – wiadomości, relacje, recenzje, felietony, rozmowy. Piszemy o muzyce – koncertach na wielkich i małych scenach, o nagraniach – tych wydanych w znanych wytwórniach i tych „po prostu z Youtube’a”, o wybitnych artystach i o debiutantach. Relacjonujemy wydarzenia, poruszamy tematy z obszaru edukacji artystycznej.

Zapraszamy do współpracy muzyków: nauczycieli, dyrygentów, instrumentalistów, śpiewaków, teoretyków, muzykologów, animatorów kultury.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a w tekstach przyjętych do publikacji zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych, skrótów i zmian tytułów.

KONTAKT:

muzyczny.kurier@gmail.com

Redakcja

red. Hanna Holeksa – Redaktor Naczelny

red. Joanna Sochacka-Jaworska – Z-ca Redaktora Naczelnego

red. Anna Liszewska

red. Maria Stachera

red. Zofia Dynak-Chwałko

red. Marek Romanowski

red. Marcin Wójcik

Redaktorzy zagraniczni

red. Jolanta Łada-Zielke (Niemcy)

Sekretarz / Kontakt z mediami

Jadwiga Jaworska