W dniach 7 – 9 kwietnia br. odbyła się siódma edycja międzyuczelnianego konkursu kameralnego przeznaczonego dla duetów instrumentalnych i wokalnych. Trwająca przeszło rok walka pandemią zmusiła tegorocznych organizatorów (UMFC w Warszawie) do przeprowadzenia przesłuchań i rozstrzygnięcia rywalizacji w formule online na podstawie zrealizowanych i przesłanych przez uczestników nagrań. Do konkursu przystąpiło 13 zespołów instrumentalnych oraz 15 zespołów wokalnych reprezentujących łącznie większość polskich uczelni muzycznych, a także po raz pierwszy – Wydział Wokalny Akademii Sztuki w Szczecinie. W jury podprzewodnictwem prof. Magdaleny Blum z AM we Wrocławiu, zgodnie z regulaminem zasiedli pedagodzy ze wszystkich dziesięciu uczelni współorganizujących konkurs. Pomimo utrudnień związanych z pandemią powodujących  dyskomfort zarówno prezentacji jak i odbioru konkursowych występów w formie nagrań, jury oceniło ich poziom jako wysoki i wyrównany. Dzięki sprawnej organizacji udało się zatem ocalić cykliczność tego niezwykłego i szalenie potrzebnego wydarzenia, które dzięki temu przetrwa i w przyszłości utrwali swoją nową jakość. Zasługa ta leży po stronie Katedry Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej UMFC,  w szczególności Pani prof. Katarzyny Jankowskiej – Borzykowskiej – Dyrektora konkursu, oraz   dr hab. Roberta Morawskiego, prof. UMFC – Kierownika Katedry. Wszyscy uczestnicy  z pewnością także skorzystali na doświadczeniu, jakim jest rejestracja występu bez udziału publiczności. Oczywiście, nigdy ta forma nie zastąpi emocji wykonania i jego odbioru na żywo      w warunkach koncertowych, nie oddaje także rzeczywistej akustyki i proporcji brzmienia czy specyfiki relacji wspólnego budowania interpretacji i słuchania się nawzajem  tak ważnych we współpracy w duecie, uczy jednak nowych sprawności przydatnych przy realizacji nagrań, a także maksymalnej mobilizacji w tworzeniu kreacji artystycznej pomimo braku adrenaliny koncertowej.

O wypowiedź dotyczącą specyfiki tej edycji konkursu poprosiliśmy w krótkim wywiadzie Panią prof. Katarzynę Jankowską – Borzykowską:

Anna Liszewska: Jest Pani Profesor Dyrektorem VII Międzyuczelnianego Polskiego Konkursu Duetów Instrumentalnych i Wokalnych. Skąd pomysł na rozszerzenie formuły wydarzenia?

Prof. Katarzyna Jankowska  BorzykowskaTo już siódma edycja Konkursu, ale pierwsza w nowej formule i w nowych warunkach organizacyjnych. Do tej pory Konkurs Duetów odbywał się pomiędzy 4 Uczelniami i zyskał swoją renomę. Jednak taka zawężona formuła sprawiała, że wielu studentów, w tym i moich odczuwało pewne rozczarowanie, gdyż pomimo chęci nie mieli szans na konfrontację swoich umiejętności z kolegami z innych uczelni. To był powód, aby w drodze rozmów wypracować nową formułę konkursu, tym razem dla studentów wszystkich polskich uczelni. Będąc Kierownikiem Katedry czułam obowiązek zwrócenia się do wielu pedagogów z propozycją rozszerzenia konkursu. Szczególnie chciałabym podziękować za pomoc Panu Grzegorzowi Biegasowi i Pani Magdalenie Blum. Bardzo jestem za to wdzięczna.

ALJak to jest organizować konkurs w pandemii? Czy pojęcia „kameralistyka” i „pandemia” nie wykluczają się nawzajem?

KJB: Stan pandemii zmusza do izolacji w każdej formie. Działamy w bardzo wąskim otoczeniu. Można by powiedzieć, że działamy “kameralnie”. Paradoksalnie w tych warunkach kameralno-domowych powstało i zostało opublikowanych wiele interesujących nagrań muzycznych i innych przedsięwzięć artystycznych. Zatem kameralistyka znalazła swoje nowe miejsce, jakże ważne dla kultury i zdrowia psychicznego populacji całego świata. Te doświadczenia oraz praktyka edukacji zdalnej, dzięki wsparciu technologii informatycznych sprawiły, że organizacja konkursu w pandemii stała się możliwa. Na razie zgadzamy się tylko na jednorazowy eksperyment organizacyjny “konkursu zdalnego”. Jednak trudno przesądzić co nas czeka w kolejnych latach.

Chciałabym mocno podkreślić, że w tej nadzwyczajnej sytuacji całe nasze środowisko kameralistów dołożyło starań, aby konkurs odbył się. Studenci mieli szansę zaprezentowania swoich umiejętności i talentów, a my pedagodzy do jeszcze bliższej współpracy, wymiany doświadczeń i pomysłów. I jest to niezwykle cenne. To jest ta nowa wartość naszego konkursu odkryta w warunkach pandemii.

Organizacja konkursu w każdych warunkach jest trudna. Tym razem zetknęliśmy się z nowymi problemami, do rozwiązania których nie mieliśmy doświadczenia jak i zasobów ludzkich. Było to pewne wyzwanie, ale jednocześnie źródło nowej wiedzy organizacyjnej.

ALJak Pani Profesor z perspektywy wieloletniego doświadczenia ocenia kondycję kameralistyki w polskich uczelniach muzycznych?

KJ-B: Oceniam bardzo pozytywnie. Kameralistyka jest czymś ważnym, czymś, co pomagamłodym muzykom rozwijać się coraz bardziej. Obserwuję z wielką przyjemnością jak kameralistyka w wielu uczelniach rośnie, zarówno jeśli chodzi o poziom jak i formę istnienia, jako coś bardzo istotnego. 

Widzę jak młodzi nasi kameraliści podejmują wyzwanie i jak ważna jest dla nich kameralistyka. W zasadzie wiadomo od lat, że poza koncertami symfonicznymi każdy z instrumentalistów gra z pianistą wszystkie swoje koncerty. Nie mówiąc już o recitalach pieśni. Dlatego właśnie w naszych uczelniach kształcimy pianistów nie tylko solistycznie, ale przede wszystkim kameralnie. Nawet ci najwybitniejsi obecnie grają zarówno solo jak i kameralnie. 

ALWiększość duetów biorących udział w konkursie nie przetrwa dłuższego czasu niż jeden rok akademicki. Co konkurs daje takim „efemerycznym” zespołom?

KJ-B: Studenci po miesiącach siedzenia w domu grają razem z największą przyjemnością. Zresztą nie tylko teraz, zawsze większość studentów z przyjemnością uczestniczyła w graniu zespołowym. Przygotowują się starannie, walczą. Nie wszystkim się udaje, co przykre, ale z pewnością daje do myślenia. Co było nie tak, czy aby nie powinno się dłużej popracować, może trzeba zmienić partnera w zespole, może trzeba nad sobą pomyśleć. Czasem zarówno student jak i pedagog mają wrażenie, że wynik konkursu nie jest zbyt sprawiedliwy. Czasem ma się rację, czasem nie. Ocena konkursowa to nie jest ocena skoków narciarskich ani innego rodzaju sportu. Tu liczy się trafienie w gust, muzykalność, talent, wspólne muzykowanie ze świadomością, że nie jest się samemu, że trzeba współdziałać muzycznie, artystycznie. Że trzeba rozumieć muzykę.

Konkurs zakończył w dniu 9 kwietnia br. oryginalny koncert kameralny zatytułowany  Wielcy artyści w duetach  w wykonaniu znakomitych absolwentów UMFC:  Ewy Leszczyńskiej, Marcina Zdunika i Aleksandra Dębicza. Mamy nadzieję, że idea konkursu przetrwa i dalej będzie rozwijała się w duchu współpracy i szlachetnej rywalizacji artystycznej w najpiękniejszej z możliwych form muzycznego działania – kameralistyce.


Link do strony UMFC, na której zamieszczone są wyniki konkursu:

https://chopin.edu.pl/szczegoly-aktualnosci/2040_vii-miedzyuczelniany-polski-konkurs-duetow-instrumentalnych-i-wokalnych

AL

Kategorie: Relacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *